This ancestral custom is not only healthy but also helps to preserve their teeth

ແມ່ ແລະ ຫມູຂອງເພີ່ນໄດ້ເລົ່າເລືີ່ອງລາວຂອງການຄຽວໝາກ, ແຕ່ກ່ອນຕອນເປັນສາວຍັງບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງຄຽວໝາກເທື່ອ, ຫລັງຈາກນັ້ນອາຍຸໄດ້ພຽງ 14 ປີ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານແມ່ນເລີ້ມຄຽວໝາກກັບຄົນທີເຄີຍຄຽວໝາກມາກ່ອນຄຽວໄປຄຽວມາກາເລີ້ມຕິດຈົນຮອດ 75 ປີແລ້ວຕອນນີ້ ແລະ ພວກເພີ່ນຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າຄຽວໝາກນີ້ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງນືງທີເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂອງພວກເຂົາແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ມີແຂ້ວແມ້ງ ພວກເພີ່ນໄດ້ອາຍຸ 75 ປີ ແຕ່ແຂ້ວຍັງດີຢູ່ເລີຍເພາະພວກເພີ່ນຄຽວໝາກນີ້ແລະ, ປະຈຸຢູ່ບ້ານ ຫລັກແປດ ແຂວງຫລວງພະບາງເດີ .

Khmu Embroidery

Passing Khmu embroidery tradition to younger generations

ການແຊວຖົງປຽດແມ່ນເອກະລັກຫນື່ງຂອງເຜົ່າກຶມຫມຸ,ຂະເຈົ້າຈະແຊວເປັນລາຍຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີສີສັນຕື່ມ, ແຊວແບບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນນຳແມ່ຫລືນຳຜູ້ທີເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຈື່ງຈະໄດ້ບໍ່ໄດ້ງາຍເລີຍ ,ປະຈຸບັນມີຄົນສວນນ້ອຍທີຈະເຫັນຄົນແຊວຖົງປຽດເພາະວ່າມັນຕ້ອງເຮັດລະອຽດອອ່ນຕ້ອງໃຈເຢັນຈືີງຈະເຮັດງາມຕາມທີຕ້ອງການ.ຄົນລຸນໃຫ່ມຈະບໍ່ຄອຍສົນໃຈປານໃດແລ້ວ, ສວ່ນຫລາຍມີແຕ່ຄົນລຸນເກົ່າເຮັດໄດ້ແຕ່ບໍ່ຫລາຍ, ສະນັ້ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນຮັກສາຄີດຄອງປະເພນີນີ້ໄວ້ຕະຫລອດໄປ

Community outreach 2021

Community Outreach 2021

This year the global pandemic sadly left many families without a source and income and therefore food. Khmu Culture reached the community for help and we had an amazing response.

Big thanks to Kiettisack International School for donating school supplies and food and also Kiettisack International School teachers Seng and Ray for their generous donations to our children in Ban Lackpaed Primary School.

Click here to see more pictures of Kiettisack International School’s donation.

Ban Lackpaed Primary School doesn’t have electricity or even water. The classrooms are very hot and dark inside, they are using rainwater when it’s available to flush the toilets but the children can’t wash their hands or brush their teeth. Please, contact us or donate to help our children. Thank you for your support.

Also, big thanks to Colin (Paul) and Big Brother Mouse for their donation of 131 books in Lao language and English to help our children’s literacy and let them dream.

This year we also donated food to the families in most need in our village. The food donation consisted of rice, eggs, milk, noodles, and dry food.

Click here to see more pictures of the food donation.

Please, contact us if you would like to get involved or donate. Thank you for your support.

Khmu jungle vine bags

ຖົງປຽດນີ້ເຮັດດ້ວຍເຄືອໄມ້ຊະນິດຫນື່ງເຊີ່ງເອີິ້ນກັນວ່າ:(ເຄືອປຽດ)ເຜົ່າກືມຫມຸເຄີຍເຮັດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຖົງປຽດນີ້ມີຄວາມທົນຖານຫລາຍສາມາດເກັບໄວ້ຫລາຍປີເຕີບ ແລະ ຍັງຄົງເຮັດແລະນຳໃຊ້ຈົນຮອດປະຈຸບັນ,ເລື່ອງການເຮັດຖົງປຽດນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ງາຍຢ່າງທີ່ຄິດເລີຍຄື ຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອຊອກຫາເຄືອປຽດ ແລ້ວເອົາມາຂູດເປືອກອອກຫລັງຈາກນັ້ນຈີກເປັນເສັ້ນຕາກໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຈືງເອົາມາຜັນເຂົ້າກັນເປັນສາຍຍາວແລ້ວຈືງສາມາດເອົາມາຖັກເປັນຖົງໄດ້ບາງຄົນຍອມສີທຳມະຊາດໃຊ້ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ມີສີສັນຂື້ນຕື່ມດັ່ງທີເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Nowadays jungle vine fabric is scarce and difficult to find. There aren’t many artisans left that have learned that beautiful and arduous technique. We are trying to promote and revive this natural, sustainable, sturdy, and beautiful textile. You can have a look at our handbags and contact us if you would like to order.

On the other hand, jungle vine net textiles are readily available. The yarn is made of stripes of jungle vine that had been extracted, sundried, and rolled by hand. Then, this yarn is weaved into an extremely sturdy and long-lasting thin net. These lovely bags can be used as an accessory, beach bag, or even shopping bag. If you’d like to order you can contact us. We deliver worldwide. Thank you.

Handmade Khmu sinh in Oudomxay

Making Khmu Sinh (skirt)

ສ່ວນຫລາຍຊຸດປະຈຳເຜົ່າກືມຫມຸແລະສິ້ນ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ.

A large part of the Khmu traditional costumes and sinh (skirts) are handmade in Oudomxay province in the north of Laos.

Watch an artisan weaving traditional Khmu sinh fabric in the loom

Weaving in Oudomxay province, north of Laos.

Supporting our children’s education

Donating books and school supplies

ທຸກໆປີພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ ໂຮງຮຽນແລະເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການບໍລິຈາກປື້ມແລະອຸປະກອນການຮຽນ. ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງພວກເຮົາຢູ່ບ້ານຫັລກແປດມີເດັກນ້ອຍເກືອບ 60 ຄົນແລະຄູສອນ 4 ຄົນ. ຖ້າທ່ານໃດຢາກສະໜັບສະໜູນ ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍໃນລາວທ່ານກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ

ຂໍຂອບໃຈ!

Every year we support our local school and children with the donation of books and school supplies. Our primary school in Ban Lackpaed has nearly 60 children and 4 teachers.

If you would like to support the children’s education in Laos you can donate or contact us to learn more about our projects. There are many ways you can help such as donate books, school supplies, clothes, shoes, or food. We also need volunteers, fundraisers, and sponsors. Thank you!